Voor Begeleiders

Omdat de begeleiding bij het praten over seks een erg belangrijke rol speelt, is deze ‘Voorbereiding Voor Begeleiders’ een uitstekende hulp bij het gebruik van het programma ‘Lief, Lijf & Leven’.

Deskundigen op het gebied van seksualiteit en seksuele gezondheid, begeleiders, gedragskundigen, ouders en vertegenwoordigers uit de doelgroep beantwoorden vanuit hun eigen visie en deskundigheid een aantal vragen over het thema. De highlights uit deze interviews zijn achter elkaar gemonteerd in de hoofdfilm ‘Voorbereiding voor Begeleiders’. 

Mocht je meer willen weten over één van de onderwerpen die in de interviews aan bod komen,  kan je onder ‘Extra’ uitgebreidere versies van de gesprekken hierover vinden.

Er wordt onder andere gesproken over:

  • het belang van voorlichting en kennisoverdracht over seks
  • de verschillende normen, waarden en openheid waarmee men te maken krijgt bij praten over seks, binnen de instelling en daarbuiten
  • de persoonlijke houding van begeleiders en gedragskundigen en welke impact dit heeft op het al dan niet geven van seksuele voorlichting
  • hoe je een gesprek over seksualiteit voert
  • welke valkuilen en barrières je tegenkomt bij het praten over seks
  • wat de signalen van seksueel misbruik zijn, en als er sprake van is, hoe je daar dan het beste mee om kunt gaan

Gebruik:

Verder vind je hier een (gesproken) handleiding door Judith van Duivenboden- Kreijne. Zij geeft tips & trucs voor verantwoord gebruik van het totale voorlichtingsprogramma.

We adviseren om deze ‘Voorbereiding voor Begeleiders’ eerst goed te bekijken alvorens met cliënten de films (of delen daarvan) te gaan behandelen, omdat zowel de beelden als het taalgebruik zeer expliciet en daardoor confronterend kunnen zijn.